W tym miejscu prezentować będziemy wybrane przypadki leczenia u pacjentów. Zamiast szczegółowego opisu każdej wady oraz przebiegu leczenia udostępnimy zdjęcia obrazujące stan „przed” i „po”. Oczywiście – każdy przypadek jest indywidualny, a podobnie wyglądająca wada może wymagać odmiennych metod leczenia, ale poniższe zdjęcia prezentują możliwości (korzyści) jakie daje dobrze przeprowadzone leczenie ortodontyczne. 

 

Przypadek 1

Przypadek 2

Przypadek 3

Przypadek 4

Przypadek 5

Przypadek 6