Leczenie dorosłych

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI

Wachlarz możliwości jest ogromny. Stosujemy aparaty stałe metalowe (klasyczne), aparaty stałe metalowe rodowane (traktowane są jako bardziej estetyczne), aparaty estetyczne (przezierne). W gamę aparatów wchodzą również aparaty samoligaturujące (metalowe lub estetyczne), które wyróżniają się inną techniką leczenia i rzadszymi wizytami kontrolnymi. Dla wymagających pełnej estetyki stosujemy aparaty typu Clear Aligner (nakładkowe).
Chociaż wszystkie powyższe aparaty są stosowane w naszym gabinecie, to zawsze kierujemy się indywidualnymi wskazaniami. Nie w każdym przypadku można zastosować aparat estetyczny (kryształowy) ponieważ często ulega on zniszczeniu podczas leczenia; wiedząc, że będą przykładane duże siły i leczenie będzie skomplikowane będziemy odradzać ten rodzaj aparatu. Nie zawsze wskazane jest leczenie aparatem samoligaturującym – ograniczenia ze strony kości niekiedy go dyskwalifikują. Czasami nie można leczyć dużych wad alignerami ze względu na ich naturalne ograniczenia. Chcąc pozostać w uczciwej relacji do pacjenta od razu przekazujemy mu informację, co i w jaki sposób możliwe jest do osiągnięcia.
Dodatkowymi aparatami w leczeniu dorosłych są łuki podniebienne do wzmocnienia zakotwienia. Skoro o zakotwieniu mowa, to w naszej praktyce często stosowane są miniimplanty ortodontyczne. Pomagają one w dużych przemieszczeniach zębów – dzięki nim można wykonać duże ruchy jednej grupy zębów, nie przemieszczając jednocześnie innej. Idąc dalej: często posługujemy się korektorami II klasy, czyli aparatami wysuwającymi żuchwę. Są to aparaty typu Forsus.

Na koniec leczenia nie mniej ważnymi są aparaty retencyjne. Dla ustabilizowania leczenia oraz zapobiegania nawrotom stosowane są retainery. Retainery stałe (preferujemy właśnie takie) są to łuki przyklejone do 6 zębów górnych od strony podniebienia i do 6 zębów dolnych od strony językowej. Nie przeszkadzają w mowie, w przełykaniu, ani w jedzeniu i nie są widoczne. Retainery ruchome to płyty akrylowe stosowane samodzielnie lub łącznie z retainerami stałymi, zależnie od wskazań.